අපි කවුද?

අපි ශ්‍රී ලාංකික කලා ලෝකයේ නැවුම් තොරතුරු ඔබට සමීප කරන වෙබ් අඩවියකි. සිංහල භාශාවෙන් ඔබට ඔබේ කැමතිම රංගන ශිල්පීන්ගේ තොරතුරු වගේම කලා ලෝකයේ සියලුම අලුත් තොරතුරු ඔබට සමීප කරන්නට අප සූදානමින් සිටිමු.

අපේ කාර්‍යය

මෙරට කලාව පිළිබඳ අලුත්ම තොරතුරු ඉතා ඉක්මනින්ම ප්‍රේක්ෂකයා වෙත සමීප කරමින් කලා ලෝකය හා ප්‍රේක්ෂකයා අතර බැදීම තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අපගේ කාර්‍යයවේ.

අපගේ දැක්ම

අපගේ රටේ ජන සංඛ්‍යාව ඉතා සුලු ප්‍රමාණයක් වීම නිසා අපේ සිනමාහල් , රංගශාලා වලට පමණක් නොව රූපවාහිනී තිරය ඉදිරියේ සිටින ප්‍රේක්ශකයින් ප්‍රමාණය අල්පය. ප්‍රේක්ෂකයා හා කලාව නිරන්තරයෙන් එකට එක්කර තැබීමෙන් තවත් සිනමාවට කලාවට ආදරයකරන ප්‍රේක්ෂක සමූහයක් ගොඩනැගීමයි.

අපගේ ගුණාත්මකභාවය

කලාලෝකය කටකතා වලින් පිරුණු සත්‍ය අසත්‍ය තෝරා බේරාගැනීමට ඉතාම අපහසු තැනකි. එවන් කලා ලෝකයේ කලාකරුවන්ට, නිර්මාණ ශිල්පීන්ට හෝ නිර්මාණවලට අගතියක් අසාධාරණයක් නොවන සේ තොරතුරු සැපයීම අපගේ ගුණාත්මකභාවයයි.